جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط استفاده از وب سایت )”وب سایت ارج”( برای تمامی کاربران وب سایت قابل اجرا می باشد.  موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات وب سایت ارج به دقت کاربر گرامی لطفا ما لحظه فرمایید.
ورود کاربران به وبسایت ارج هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرحهای تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری ارج و سایر خدمات ارائه شده توسط ارج به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویسها و خدمات ارج است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین ارج از سوی کاربر است. لالزم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافقهای قبلی محسوب میشود.
توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه های ارجمنطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه ها و سرویسهای ارج تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.